द.स. म्हणतात, लिखाण हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे... गेली 47 वर्षे अविरत लिखाण झाले आहे - आजही चालू आहे - पूढेही असेच चालू रहाणार.

Facilities and Infrastructure

Reviews - प्रतिक्रीया

 दैनिक गावकरीचे श्री. द. श. पोतनीस यांचे पत्र... सासूरवाशीण कथेला प्रथम पारितोषिक... - 31/10/1966

 श्री. जयवंत दळवी यांचे पत्र... खेड्यामधले घर कौलारू, कादंबरी पत्नीलाही आवडली... - 04/08/1990
 मराठा साहित्य संमेलन, जळगाव येथे विषेश आमंत्रण - 02/06/1991
 ना. धों. मानोहर, माजी सदस्या, विधान परिषद, माहाराष्ट्र राज्य - 25/10/1999
 प्रा. डॉ. द. ता. भोसले ना. वयाच्या साठीला शुभेच्छा - 12/11/2003
 डी. जी. रुपारेल कॉलेजचे पत्र, 200 पुस्तकांचे कौतूक व वयाच्या साठीला शुभेच्छा - 03/12/2003
 

 बाबा कदम यांची घमंडी व गुव्हाम या पुस्तकांवर प्रतिक्रीया - 08/02/2004

 प्रा. डॉ. द. ता. भोसले यांची बापलेक या कादंबरीवर  प्रतिक्रीया - 18/04/2005
 पद्मश्री. नामदेव ढसाळ यांचे पत्र... 40 वर्षांच्या साहित्यसेवेचे कौतूक... - 19/01/2006
 

Top