द.स. म्हणतात, लिखाण हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे... गेली 47 वर्षे अविरत लिखाण झाले आहे - आजही चालू आहे - पूढेही असेच चालू रहाणार.

Facilities and Infrastructure

Media - प्रसार माध्यम

 मु-हाळी - धनुर्धारी, ऑक्टोबर 1970

 मु-हाळी - माणूस, 14 ऑक्टोबर 1970
 संग्रहालय - वाचकांचे लेखकाशी हितगुज, 27 डिसेंबर 1970
 मु-हाळी - महाराष्ट्र टाईम्स, 24 जानेवारी 1971
 संग्रहालय - वाचकांचे लेखकाशी हितगुज, 15 जून 1971
 संग्रहालय - माझी प्रकाशन परिक्रमा, 1993
 

Top