द.स. म्हणतात, लिखाण हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे... गेली 47 वर्षे अविरत लिखाण झाले आहे - आजही चालू आहे - पूढेही असेच चालू रहाणार.

Facilities and Infrastructure

Photo Gallery - फोटो गॅलरी
(Looking Back - मागे वळून पाहताना)

द. स. काकडे

कुटुंबातील क्षणचित्रे

द. स. काकडे, एक लेखक...

द. स. काकडे

 द. स. काकडे

'शिवनेरी भूषण पुरस्काराने सन्माणीत प्रा. द. स. काकडे यांना हा मान खु;द मा. माहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणिस, महाराष्ट्राच्या मा. मंत्री पद्मजा मुंडे व महाराष्ट्राचे मा. मंत्री शरद सोनावणे यांच्या उपस्तितीत प्रदान करण्यात आला.
 द. स. काकडे, 47 वर्षांचे लिखाण...  प्रवास पुढे चालू आहे.

Top

कुटुंबातील क्षणचित्रे

 द. स. काकडे व त्यांच्या धर्मपत्नी सौ. शारदाताई
 द. स. काकडे यांचा परिवार
 द. स. काकडे व शारदाताई, नातवंडांसह
 द. स. काकडे व शारदाताई
 द. स. काकडे व शारदाताई

Top

द. स. काकडे, एक लेखक...

 द. स. काकडे, 47 वर्षांचे लिखाण...  आजही लिखाण चालू आहे.
 द. स. काकडे, स्वत:ची लायब्ररी
 द. स. काकडे, अनेक सन्मानांचे मानकरी
 द. स. काकडे, अनेक सन्मानांचे मानकरी
 द. स. काकडे, इतर मान्यवरांसह
 द. स. काकडे, भागोजी जाधव फाउंडेशन या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे
 द. स. काकडे, कवी कै. ग. ह. पाटील जन्मस्थानी कार्यक्रमाला पाहुणे
 द. स. काकडे, समता दिंडीमध्ये रथाचे मानकरी
 द. स. काकडे, कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे
 

Top