द.स. म्हणतात, लिखाण हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे... गेली 47 वर्षे अविरत लिखाण झाले आहे - आजही चालू आहे - पूढेही असेच चालू रहाणार.

Reviews - प्रतिक्रीया

 पद्मश्री. नामदेव ढसाळ यांचे पत्र... 40 वर्षांच्या साहित्यसेवेचे कौतूक... - 19/01/2006