द.स. म्हणतात, लिखाण हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे... गेली 47 वर्षे अविरत लिखाण झाले आहे - आजही चालू आहे - पूढेही असेच चालू रहाणार.

Reviews - प्रतिक्रीया

 ना. धों. मानोहर, माजी सदस्या, विधान परिषद, माहाराष्ट्र राज्य - 25/10/1999