द.स. म्हणतात, लिखाण हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे... गेली 47 वर्षे अविरत लिखाण झाले आहे - आजही चालू आहे - पूढेही असेच चालू रहाणार.

Reviews - प्रतिक्रीया

 प्रा. डॉ. द. ता. भोसले यांची बापलेक या कादंबरीवर  प्रतिक्रीया - 18/04/2005