द.स. म्हणतात, लिखाण हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे... गेली 47 वर्षे अविरत लिखाण झाले आहे - आजही चालू आहे - पूढेही असेच चालू रहाणार.

Media - प्रसार माध्यम

 संग्रहालय - वाचकांचे लेखकाशी हितगुज, 15 जून 1971